Władze Koła PZW nr 70 "Łożyska"

Zarząd Koła

 • Marek Perczak

  Prezes Koła

  Koło PZW nr 070 Łożyska w Poznaniu

 • Tomasz Bogucki

  V-ce Prezes d/s Organizacyjnych

  Koło PZW nr 070 Łożyska w Poznaniu

 • Kazimierz Śródecki

  V-ce Prezes d/s Gospodarczych

  Koło PZW nr 070 Łożyska w Poznaniu

 • Robert Kowalski

  Sekretarz

  Koło PZW nr 070 Łożyska w Poznaniu

 • Wiesław Woźniak

  Skarbnik

  Koło PZW nr 070 Łożyska w Poznaniu

 • Maciej Wożniak

  Gospodarz Koła

  Koło PZW nr 070 Łożyska w Poznaniu

 • Zbigniew Dziurla

  Członek Zarządu d/s Młodzieży

  Koło PZW nr 070 Łożyska w Poznaniu

 • Bogdan Dziekanowski

  Członek Zarządu

  Koło PZW nr 070 Łożyska w Poznaniu

 • Tadeusz Majewski

  Członek Zarządu

  Koło PZW nr 070 Łożyska w Poznaniu

(1) Uchwała nr 4/XII/2017 Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 16.12.2017 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do § 1 i 2 uchwały nr 1/X/2017 Zarządu Głównego PZW z dnia 21.10.2017 r. w sprawie ukonstytuowaniu się Zarządu Głównego PZW

(2) Uchwałą Prezydium ZG nr 63/X/2018 w dn. 26.10.2018 r. zawieszony w składzie władz i organów Związku oraz Uchwałą nr 67/XI/2018 Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 23 listopada 2018 r. utracił prawo do pełnienia funkcji

(3) Uchwałą nr 181/X/2019 Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 25 października 2019 r. w sprawie: zmian w składzie osobowym Prezydium Zarządu Głównego, na wniosek Prezesa Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego, odwołany z funkcji Wiceprezesa ds. organizacyjnych

(4) Uchwała nr nr 183/X/2019 w sprawie: uzupełnienia składu osobowego Prezydium Zarządu Głównego PZW

(5) odwołany Uchwałą ZG PZW 278/XI/2020 z dnia 12 listopada 2020 r. na skutek złożonej rezygnacji

(6) odwołany Uchwałą ZG PZW 380/XII/2021 na skutek złożonej rezygnacji (z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Głównego ds. sportu PZW i członka Prezydium Zarządu Głównego PZW)

(7) powołany Uchwałą ZG PZW nr 382/XII/2021 w sprawie: powołania na funkcję członka Prezydium Zarządu Głównego PZW

(8) odwołany Uchwałą ZG PZW nr 381/XII/2021 w sprawie: odwołania z pełnienia funkcji członka Prezydium i Zarządu Głównego PZW

(9) Uchwała nr 309/III/2021 ZG PZW z dnia 27 marca 2021 r. w sprawie: uzupełnienia składu osobowego Prezydium Zarządu Głównego PZW

Komisja Rewizyjna

 • Janusz Stefaniak

  Przewodniczący

  Koło PZW nr 070 Łożyska w Poznaniu

 • Ryszard Wojt

  Z-ca Przewodniczącego

  Koło PZW nr 070 Łożyska w Poznaniu

 • Józef Magdziarz

  Członek Komisji

  Koło PZW nr 070 Łożyska w Poznaniu

Sąd Koleżeński

 • Tomasz Kowalski

  Przewodniczący

  Koło PZW nr 070 Łożyska w Poznaniu

 • Bolesław Toja

  Z-ca Przewodniczącego

  Koło PZW nr 070 Łożyska w Poznaniu

 • Anna Tomaszewska

  Sekretarz

  Koło PZW nr 070 Łożyska w Poznaniu