Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Koła PZW nr 70 "Łożyska" - 2023 r.

Tomaszewska Anna
W dniu 18.11.2023 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze członków Koła PZW nr 70 "Łożyska". Porządek obrad:
 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia - godz. 900: brak kworum, 2 termin - godz. 915 (Prezes Koła)
 2. Powitanie Zaproszonych Gości oraz członków Koła . (Prezes Koła)
 3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia - wybrany jednogłośnie: kol. Tomasz Bogucki. (Prezes Koła)
 4. Wybór Sekretarza Zebrania - wybrany jednogłośnie: kol. Robert Kowalski. (Prezes Koła)
 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków - wybrani jednogłośnie: kol. Janusz Perczak, kol. Szymon Głębowski, kol. Józef Magdziarz. (Przewodniczący Zgromadzenia)
 6. Wybór Komisji Mandatowej - wybrani jednogłośnie: kol. Stefan Binkowski, kol. Marcin Wiechciński, kol. Marek Jagieniak. (Przewodniczący Zgromadzenia)
 7. Odczytanie protokołu (wyciągu) z ostatniego Zgromadzenia (głosowanie jednogłośne)- nie czytamy. (Sekretarz Zgromadzenia)
 8. Sprawozdanie Zarządu Koła za 2023 rok. (Prezes Koła)
 9. Sprawozdanie Rzecznika Dyscyplinarnego Koła za 2023 rok.
 10. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego Koła za 2023 rok. (kol. Tomasz Kowalski)
 11. Sprawozdanie z odbytych zawodów i imprez wędkarskich za 2023 rok. (kol. Bogdan Dziekanowski)
 12. Sprawozdanie Finansowe Koła za 2023 rok. (Prezes Koła)
 13. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Koła za 2023 rok. (kol. Janusz Stefaniak)
 14. Nad sprawozdaniami dyskusji nie podjęto i przyjęto je w głosowaniu jednogłośnie. (Przewodniczący Zgromadzenia)
 15. Wręczenie bonów i pamiątkowych dyplomów najlepszym wędkarzom Koła za 2023 rok. (Prezes Koła)
 16. Prezes Koła otrzymał od zgromadzonych pamiętkową koszulkę
 17. Zarządzono krótką przerwę (Przewodniczący Zgromadzenia)
 18. Informacje i Komunikaty Zarządu Okręgu i Koła (Prezes Koła)
  • przedstawienie ramowego planu pracy Koła na 2024 rok;
  • przedstawienie szczegółowego planu gospodarczego Koła na 2024 rok;
  • przedstawienie kalendarza imprez sportowo-rekreacyjnych na 2024rok;
  • przedstawienie odpłatności na jez. Tuczno w 2024 roku.
 19. Odczytano Wnioski pod Uchwałę,
  kol. Janusz Stefaniak złożył wniosek o odbyciu nocnych zawodów wędkarskich. W głosowaniu 7 osób było ZA, 11 PRZECIW, 13 Wstrzymujących.
  Pozostałe odczytane Wnioski pod Uchwałę przyjęto w głosowaniu jednogłośnie. (Przewodniczący Zgromadzenia)
 20. Prezes Koła podziękował przybyłym na zebranie. Podziękował także członkom Koła za wykonywane bezpłatnie prace na rzecz Koła oraz życzył dużo zdrowia i pomyślności w nadchodzącym nowym roku.
 21. Losowanie loterii fantowej (kol. Kazimierz Śródecki)
 22. Zakończenie Zgromadzenia. (Przewodniczący Zgromadzenia)